Με ενημερώση μέσω e-mail στην Ε.Δ. της Ε.Π.Σ. Ρεθύμνου η Κ.Ε.Δ. – Ε.Π.Ο. ανακοινώνει επίσημα σήμερα σε όλους τους αξιολογημένους διαιτητές – βοηθούς διαιτητές ότι στα σεμινάρια του Φεβρουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθούν test φυσικής κατάστασης τα οποία θα είναι τύπου Υο-Υο για τους διαιτητές και ARIET για τους βοηθούς διαιτητές. Οι χρόνοι αναφοράς και τα ελάχιστα όρια του test αναφέρονται στο Παράρτημα 2 του Κανονισμού Διαιτησίας. Οι ώρες προσέλευσης θα καθοριστούν με νεότερη ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων.