Συγχαίρουμε τα Αξιολογημένα Μέλη μας κ.κ. Σταυρουλάκης Γεώργιος του Εμμ., Κοκμοτός Ιώαννης και Λιοδάκης Εμμανουήλ οι οποίοι εκλήθησαν από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. να διευθύνουν το φιλανθρωπικό αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» – «ΠΑΕ ΟΦΗ» το Σάββατο 02/08/2017 για την οικονομική ενίσχυση της οκτάχρονης Ευαγγελίας Στυλιανής Καστρινάκη.

Τα Μέλη μας προσέφεραν τις υπηρεσίες τους ευχόμενοι στην μικρή Ευαγγελία ταχεία ανάρρωση.