Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ν. Ρεθύμνου, συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 31 Μαΐου 2017, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του παππού του Μέλους μας κ. Κωνσταντίνου Καλυβιανάκη και αποφάσισε:

  1. Να διατυπώσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του Δ.Σ. του Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου και των Μελών του και να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
  2. να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Σ.Δ.Π.Ρ. και να δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό τύπο.

 

Για το Δ.Σ.

 

Του Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου