Με ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο., σας ενημερώνουμε ότι το σεμινάριο για τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητές και εκπαιδευτές όλων των κατηγοριών των Ε.Π.Σ. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στο ξενοδοχείο AQUILA ATLANTIS HOTEL στις 22.06.2017.

  • Στα παραπάνω σεμινάρια θα συμμετάσχουν :

-Οι διαιτητές (άνδρες- γυναίκες) 1ης, 2ης, 3ης και 4ης κατηγορίας

-Οι βοηθοί διαιτητές (άνδρες- γυναίκες) 1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας.

-Οι παρατηρητές 1ης, 2ης, 3ης, 4ης Κατηγορίας καθώς και οι νέοι υποψήφιοι παρατηρητές.

-Οι εκπαιδευτές όλων των κατηγοριών καθώς και οι νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές.

  • Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή στα σεμινάρια προεπιλογής απαιτείται:

 Ø  Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας να προσκομίσουν υποχρεωτικά κατά την προσέλευση τους αντίγραφο ποινικού μητρώου.

 Ø  Οι νέοι υποψήφιοι παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας να προσκομίσουν επιπρόσθετα και πιστοποιητικό γέννησης.

 Ø  Οι παρατηρητές και εκπαιδευτές να προσκομίσουν υποχρεωτικά: αντίγραφο ποινικού μητρώου, το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου καθώς και αντίγραφο τίτλου σπουδών, το οποίο να έχει εκδοθεί πρόσφατα από τη σχολή αποφοίτησης τους και μόνο (π.χ. εξατάξιο γυμνάσιο, λύκειο ή άλλη ισότιμη σχολή, πανεπιστήμιο κ.ο.κ.). Οι κατέχοντες τίτλο σπουδών ισότιμης σχολής θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα.

 Ø  Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές όλων των κατηγοριών να προσκομίσουν πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις.

 Ø  Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές όλων των κατηγοριών να προσκομίσουν πρόσφατη οφθαλμολογική  εξέταση  από  δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις (οπτικής οξύτητας-αντίληψης χρωμάτων).