Σε εφαρμογή του καταστατικού του Συνδέσμου μας και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4/11 – 05 – 2019 πράξη του Δ.Σ. :

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ,

τα Mέλη του Συνδέσμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 20η – 05 – 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου στο Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνου (Σοχώρα).

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ:

  • Εκλογή Προέδρου / Γραμματέα Γενικής Συνελεύσεως ΣΔΠΡ.
  • Απολογισμός ΣΔΠΡ 2018/2019
  • Οικονομικός Προγραμματισμός.
  • Ενημέρωση/προτάσεις Μελών ΣΔΠΡ περι νέας αγωνιστικής περιόδου ΕΠΣΡ 2019/2020.
  • Αξιολογήσεις Μελών.
  • Πειθαρχικές παραβάσεις Μελών.
  • Διάφορα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό μας, δικαίωμα συμμετοχής των Μελών ΣΔΠΡ στην Γενική Συνέλευση έχουν όσα Μέλη έχουν υποβάλει δήλωση για το ποδοσφαιρικό έτος 2018 – 2019 και είναι πλήρη ταμειακά εντάξει μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου την Δευτέρα 27 – 05 – 2019 και ώρα 19.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων.

Εκ του Δ.Σ.

Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου