Σε εφαρμογή του καταστατικού του Συνδέσμου μας και σύμφωνα με την συνεδρίασης από 27 – 10 – 2019 πράξη του Δ.Σ. :

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ,

τα Mέλη του Συνδέσμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 18η – 11 – 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου στο Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνου (Σοχώρα).

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ:

  • Εκλογή Προέδρου / Γραμματέα Γενικής Συνελεύσεως ΣΔΠΡ.
  • Ενημέρωση/οδηγίες Πρόεδρου ΣΔΠΡ τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου ΕΠΣΡ 2019/2020.
  • Ενημέρωση Οικονομικών στοιχείων ΣΔΠΡ και οικονομικός προγραμματισμός έτους 2020.
  • Πειθαρχικές/Καταστατικές παραβάσεις Μελών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό μας, δικαίωμα συμμετοχής των Μελών ΣΔΠΡ στην Γενική Συνέλευση έχουν όσα Μέλη έχουν υποβάλει δήλωση για το ποδοσφαιρικό έτος 2019 – 2020 και είναι πλήρη ταμειακά εντάξει μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως.

*σσ. σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 20:00 μ.μ. ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων, στα γραφεία μας.

 

Εκ του

ΔΣ ΣΔΠΡ