Σε εφαρμογή του καταστατικού του Συνδέσμου μας και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 45/04 – 02 – 2019 πράξη του Δ.Σ. :

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ,

τα Mέλη του Συνδέσμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 18η – 03 – 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου στο Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνου (Σοχώρα).

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ:

  • Εκλογή Προέδρου / Γραμματέα Γενικής Συνελεύσεως Σ.Δ.Π.Ρ.. & Εφορευτικής Επιτροπής.
  • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός Σ.Δ.Π.Ρ..
  • Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Έγκριση Απολογισμών.
  • Εκλογή νέου 7–Μελούς & αναπληρωματικών Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Δ.Π.Ρ. καθώς και νέας 3–Μελής Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό μας, δικαίωμα συμμετοχής των Μελών ΣΔΠΡ στην Γενική Συνέλευση καθώς και δικαίωμα ψήφου / υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. & την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν όσα Μέλη έχουν υποβάλει δήλωση για το ποδοσφαιρικό έτος 2018 – 2019. Επιπρόσθετα, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συμπληρώσει ένα έτος ως Μέλη του Συνδέσμου και να είναι πλήρη ταμειακά εντάξει μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου την Δευτέρα 25 – 03 – 2019 και ώρα 18.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων.

Για διευκόλυνση των εργασιών παρακαλούμε όλους τους υποψήφιους για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, την Εφορευτική Επιτροπή καθώς και για την θέση Πρόεδρος/Γραμματέας της Γ.Σ., να το δηλώσουν έγκαιρα μέσω e-mail (sdp.reth@yahoo.gr), μέχρι την Κυριακή 17 – 03 – 2019.

Εκ του Δ.Σ.

Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου