Ο Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου και η Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Ρεθύμνου ανακοινώνει την λειτουργία Νέας Σχολής Διαιτησίας Ποδοσφαίρου υπό την αιγίδα της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο..

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποψηφίων διαιτητών θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου (Δημοτικό Στάδιο Σοχώρας, Χ. Λουκάκη, τηλ. 2831029741, sdp.reth@yahoo.gr).
Οι υποψήφιοι νέοι διαιτητές θα πρέπει να είναι ηλικίας 16 έως 35 ετών, να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης κρατικής Σχολής και να υποβάλουν στην Γραμματεία του Σ.Δ.Π.Ρ. τα έξης παρακάτω δικαιολογητικά :

  • Σχετική αίτηση ΣΔΠΡ.
  • Τίτλους Σπουδών.
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Ιατρικές Γνωματεύσεις (Καρδιολόγος & Οφθαλμίατρος).
  • Παράβολο.

Για τους αλλοδαπούς επιπρόσθετα απαιτούνται νόμιμα επικυρωμένες φωτοτυπίες άδειας παραμονής και διαβατηρίου.

Η τοποθεσία διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι τα Γραφεία του ΣΔΠΡ (Δημοτικό Στάδιο Σοχώρας, Χ. Λουκάκη).
Υπεύθυνοι της Σχολής Διαιτησίας είναι ο Αν. Πρόεδρος της ΤΕΔ/ΕΠΣΡ κ. Χριστοδουλάκης Δημήτριος και οι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου.