Με ενημέρωση μέσω e-mail της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. ανακοινώνονται ότι τα Θερινά YoYo/Ariet Test για Διαιτητές και Βοηθούς Διαιτητές 1ης και 2ης Κατηγορίας Περιόδου 2017 – 2018 θα πραγματοποιηθούν για τα Αξιολογημένα Μέλη του Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου στην Αθήνα 04/05 – 08 – 2017 στο γήπεδο Νέας Ιωνίας.

Για τυχόν αλλαγές λόγω εκτάκτου προσωπικού γεγονός στην ημέρα και στην τοποθεσία, παρακαλούμε να ενημερώσετε μέχρι την Τετάρτη 26 – 07 – 2017 το αργότερο αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών της Ε.Π.Ο./Κ.Ε.Δ. και του γυμναστή κ. Δαμασκηνού Δημήτρη.

 

Ώρα προγραμματισμένων Test 04 – 08 – 2017 Γήπεδο Νέας Ιωνίας – Αξιολογημένα Μέλη Super League

Βοσκάκης Μιχαήλ – Διαιτητής…………………….………………..ώρα 20:30 μ.μ.

Σταυρουλάκης Γεώργιος του Ι. – Βοηθός Διαιτητή……….ώρα 19:00 μ.μ.


Ώρα προγραμματισμένων Test 05 – 08 – 2017 Γήπεδο Νέας Ιωνίας Αξιολογημένα Μέλη Football League

Σταυρουλάκης Γεώργιος του Εμμ. – Διαιτητής………..…………..ώρα 20:30 μ.μ.

Ιωάννης Κοκμοτός – Βοηθός Διαιτητή……………..….……………….ώρα 19:00 μ.μ.

Γεώργιος – Μάριος Βυζιργιανάκης – Βοηθός Διαιτητή……..…..ώρα 19:00 μ.μ.