Ανακοινώθηκαν από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις της νέας Ποδοσφαιρικής Περιόδου 2017 – 2018 όπου αφορούν Διαιτητές, Βοηθοί Διαιτητές και Παρατηρητές 3ης και 4ης Κατηγορίας.

Συγκεκριμένα όλα τα Αξιολογημένα Μέλη του Συνδέσμου μας 3ης και 4ης Κατηγορίας που έδωσαν γραπτές εξετάσεις, πέρασαν με πλήρη επιτυχία:

  • Ιωάννης ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ – Βοηθός Διαιτητή Γ΄ Εθνικής
  • Εμμανουήλ ΛΙΟΔΑΚΗΣ – Βοηθός Διαιτητή Γ΄ Εθνικής
  • Αρχοντής ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ– Παρατηρητής Διαιτησίας Γ΄ Εθνικής
  • Κυριάκος ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ – Παρατηρητής Διαιτησίας Γ΄ Εθνικής
  • Ιωάννης – Νικόλαος ΧΑΤΖΗΜΠΕΚΙΑΡΗΣ – Παρατηρητής Διαιτησίας Γ΄ Εθνικής

  • Ραφαήλ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ – Διαιτητής 4ης Κατηγορίας
  • Κωνσταντίνος ΣΑΒΟΥΪΔΑΚΗΣ – Διαιτητής 4ης Κατηγορίας