Ανακοινώθηκαν από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις της νέας Ποδοσφαιρικής Περιόδου 2017 – 2018 όπου αφορούν Διαιτητές, Βοηθοί Διαιτητές και Παρατηρητές 1ης και 2ης Κατηγορίας.

Συγκεκριμένα όλα τα Αξιολογημένα Μέλη του Συνδέσμου μας 1ης και 2ης Κατηγορίας που έδωσαν γραπτές εξετάσεις, πέρασαν με πλήρη επιτυχία:

  • Μιχαήλ ΒΟΣΚΑΚΗΣ – Διαιτητής Super League
  • Γεώργιος Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ – Βοηθός Διαιτητή Super League

  • Γεώργιος Εμμ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ – Διαιτητής Football League
  • Iωάννης ΚΟΚΜΟΤΟΣ – Βοηθός Διαιτητή Football League
  • Γεώργιος – Μάριος ΒΥΖΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ –  Βοηθός Διαιτητή Football League
  • Δημήτριος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ – Παρατηρητής Διαιτησίας Football League