Έχοντας υπόψη το άρθρο 8/παράγραφος 1 του Συστήματος Διαιτησίας Ποδοσφαίρου 2018/2019, η Ε.Π.Σ. Ρεθύμνου τοποθέτησε στην Ε.Δ. τα παρακάτω Μέλη μας:

Πρόεδρος Ε.Δ. : κ. Χατζημπεκιάρη Ιωάννη – Νικόλαο (υπεύθυνος ορισμών Διαιτητών Τοπικών πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ.Ρ.)

Αν. Πρόεδρος : κ. Χριστοδουλάκη Δημήτριο (υπεύθυνος Εκπαίδευσης Διαιτητών Τοπικών πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ.Ρ.)

Μέλος : κ. Βυζιργιαννάκη Γεώργιο – Μάριο (υπεύθυνος ορισμών Παρατηρητών Διαιτησίας Τοπικών πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ.Ρ.)

Αν. Μέλος : κ. Γαγάνη Βασίλειο (υπεύθυνος γραμματειακής υποστήριξης Ε.Δ.)

Ο Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου εύχεται καλή επιτυχία στο λειτούργημα που θα διατελέσουν ενόψη του Τοπικού Πρωταθλήματος Ρεθύμνου 2018/2019.