Ενημερώνουμε όλα τα Μέλη ΣΔΠΡ εν-ενεργεία και μη-ενεργεία, ότι την Δευτέρα 09/09/2019 και ώρα 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιήσει η Ε.Δ. Ρεθύμνου σε συνεργασία με τον ΣΔΠΡ, τις προβλεπόμενες εξετάσεις στα Γραφεία του Συνδέσμου μας, προκειμένου να πιστοποιηθούν στο Τοπικό Πρωτάθλημα Ρεθύμνου 2019/2020, σε συνέχεια πάντα με τον Κανονισμού Διαιτησίας 2019_2020 και σε πλήρη εφαρμογή του ισχύον Καταστατικού μας.

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.

Η ύλη των εξετάσεων απ’ όπου θα προέρχονται οι ερωτήσεις για τα γραπτά περιλαμβάνονται στους “Κανόνες του Παιχνιδιού 2019_2020”, καθώς και τα Video Test από το R.A.P._U.E.F.A. Vol. 2018–2 & 2019–1, τα οποία έχουν ήδη διδαχτεί με τις αντίστοιχες Τροποποιήσεις τους.