Ο Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου σε συνεργασία με την Ε.Δ. ενημερώνει όλα τα Μέλη, ότι την Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 19:00 μ.μ. θα πραγματοποιήσει γραπτές εξετάσεις στα Γραφεία του Συνδέσμου μας, σε συνέχεια πάντα του Κανονισμού Διαιτησίας Ε.Π.Ο. 2018 και σε πλήρη εφαρμογή του ισχύον Καταστατικού μας.

Η ύλη των εξετάσεων απ’ όπου θα προέρχονται οι ερωτήσεις για τα γραπτά περιλαμβάνονται στους Κανόνες Παιχνιδιού 2018/2019, καθώς και τα Video Test από το R.A.P._U.E.F.A. Vol. 2018–1 τα οποία έχουν ήδη διδαχτεί με τις αντίστοιχες Τροποποιήσεις τους.

 

Εκ του Δ.Σ.

Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου