Σας ενημερώνουμε ότι την πέμπτη 04 – 05 – 2017 και ώρα 18:00 μ.μ στα γραφεία του Συνδέσμου μας, ο Πρόεδρος του Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου κ. Βαμβακίδης Αρχοντής θα κάνει πλήρη ενημέρωση για τα προσεχή τεκταινόμενα της Ο.Δ.Π.Ε..

Επίσης θα δοθούν κατάλληλες οδηγίες συμπλήρωσης των νέων δηλώσεων περιόδου 2017 – 2018 στην Ομοσπονδία μας.

Βάση του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Σ.Δ.Π. ΡΕΘΥΜΝΟΥ,  σας ενημερώνουμε ότι η παρουσία σας είναι υποχρεωτική (εν-ενεργεία και μη εν-ενεργεία διαιτητές).