Εκ παραδρομής και από υπερβάλλοντα ζήλο για την προστασία των συμφερόντων των Μελών μας, οι οποίοι βάλλονται και υφίστανται, είτε λεκτικές, είτε σωματικές επιθέσεις την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ΕΠΣΡ τόσο από Αξιωματούχος, οπαδούς όσο και Ποδοσφαιριστές, αναγράφηκε η φράση «άνανδρη» επίθεση από τον Πρόεδρο της ομάδος «ΑΟ ΑΡΗΣ».

Το γεγονός ότι υπήρξε φραστική επίθεση, συνοδευόμενη από υβριστικές εκφράσεις και ιδιαίτερα απειλητική κίνηση του Προέδρου «ΑΟ ΑΡΗΣ» προς το μέρος του Μέλος μας, την οποία αναμφισβήτητα την καταδικάζουμε και είμαστε στο πλευρό του.

Η παρέμβαση και ανακοίνωση του ΣΔΠΡ για το άνω γεγονός, έχει να κάνει καθαρά και μόνο με την προστασία των συμφερόντων των Μελών μας, απεικονίζοντας το γεγονός όπως καταγράφηκαν στην συμπληρωματική έκθεση των Διαιτητών, όπου καμία περίπτωση δεν υπήρχε πρόθεση να θίξουμε την τιμή ή την υπόληψη τόσο του Συμβουλίου μας, των Μελών μας όσο και το σωματείο «ΑΟ ΑΡΗΣ» και του Προέδρου.

 

Εκ του Δ.Σ.

ΣΔΠΡ