Σήμερα 25/03/2019 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. ΣΔΠΡ και έχει ως εξής:

 • Πρόεδρος ΔΣ : Μιχαήλ ΒΟΣΚΑΚΗΣ
 • Αντιπρόεδρος ΔΣ : Βασίλειος ΓΑΓΑΝΗΣ
 • Γενικός Γραμματέας : Νικόλαος ΣΑΡΗΣ
 • Ταμίας: Ιωάννης – Νικόλαος ΧΑΤΖΗΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
 • Έφορος : Ιωάννης ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
 • Μέλη : Κωνσταντίνος ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ, Γεώργιος – Μάριος ΒΥΖΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Έχοντας πλήρη εφαρμογή του Καταστατικού μας, συνεχίζουμε το έργο των προηγούμενων Διοικήσεων και διαβεβαιώνουμε με ΠΛΗΡΗ ευσυνειδησία ότι ο απώτερος ΣΚΟΠΟΣ του ΣΔΠΡ είναι ΞΕΚΑΘΑΡΑ :

 • Η επιδίωξη των κοινών συμφερόντων των Μελών μας.
 • Η διατήρηση της διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας του ΣΔΠΡ.
 • Η διάδοση, εξύψωση και εκλαΐκευση του θεσμού της Διαιτησίας του «Laws Of The Game», καθώς η βελτίωση των Αξιολογημένων θέσεων των Ρεθυμνίων διαιτητών σε ανώτατες Κατηγορίες.
 • Η διεκδίκηση και προάσπιση των ηθικών συμφερόντων και των δικαιωμάτων της Διαιτησίας, καθώς και η θεωρητική/τεχνική κατάρτιση των Μελών μας και η καθιέρωση του ενιαίου τρόπου εφαρμογής των Κανόνων του παιχνιδιού του ποδοσφαίρου και γενικά της Διαιτησίας.
 • Η σωματική και πνευματική ανάπτυξη των Ρεθυμνίων Διαιτητών, η κοινωνική στήριξη τους και ο ανάλογος πειθαρχικός έλεγχος μεταξύ τους.
 • Η τήρηση του Γενικού Μητρώου των εν-ενεργεία και μη εν-ενεργεία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Μελών ΣΔΠΡ.
 • Η εποπτεία και παρακολούθηση του ΔΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού μας, των Νόμων και των Κανονισμών που ισχύουν εκάστοτε.
 • Η λειτουργία των Σχολών Διαιτητών του ΣΔΠΡ και ο ορισμός Καθηγητών Διαιτησίας σε αυτές.
 • Η συστηματική επιμόρφωση των Μελών ΣΔΠΡ με εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις κάθε Δευτέρα.
 • Η αγαστή συνεργασία με την Διοίκηση της ΕΠΣΡ και την αντίστοιχη Επιτροπή Διαιτησίας ΕΠΣΡ διατηρώντας/εφαρμόζοντας πλήρη ισονομία μεταξύ των Μελών σύμφωνα με ΑΠΟΛΥΤΗ εφαρμογή των άνω.

ΕΚ ΤΟΥ

ΔΣ ΣΔΠΡ