Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων για τις υποψηφιότητες το διοικητικό συμβούλιο του ΣΔΠΡ καταρτίζει και δημοσιεύει τον κατάλογο όλων των Μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΔΠΡ την 21η – 03 – 2022.

Υποψήφιοι για τις Εκλογές ΔΣ ΣΔΠΡ 

Βοσκάκης Μιχαήλ – Υποψήφιος Προέδρος ΔΣ

Βυζιργιανάκης Γεώργιος-Μάριος – Υποψήφιος ΔΣ

Γαγάνης Βασίλειος – Υποψήφιος ΔΣ

Δασκαλομαρκάκης Γεώργιος – Υποψήφιος ΔΣ

Καλυβιανάκης Κωνσταντίνος – Υποψήφιος ΔΣ

Σαρής Νικόλαος – Υποψήφιος ΔΣ

Συργούνη Ελένη – Υποψήφιος ΔΣ

Φραγκιαδάκης Ιωάννης – Υποψήφιος ΔΣ

 

Μέλη ΣΔΠΡ που έχουν δικαίωμα ψήφου

1 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
3 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
5 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΒΥΖΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ
7 ΓΑΓΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8 ΓΡΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9 ΔΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
11 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
15 ΚΕΤΕΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
16 ΚΟΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17 ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
18 ΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19 ΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
21 ΣΥΡΓΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ
22 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
24 ΨΩΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
25 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Εκ του ΔΣ ΣΔΠΡ