Μετά από ενημέρωση της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. οι νέοι υποψήφιοι Διαιτητές 4ης Κατηγορίας και οι νέοι υποψήφιοι Βοηθοί Διαιτητές 3ης Κατηγορίας οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια προεπιλογής για την νέα περιοδο 2017 – 2018 (γραπτές και αγωνιστικές δοκιμασίες), θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους αποκλειστικά μέσω ΦΑΞ (210 9359666) στην Ε.Π.Ο. από 03 – 07 – 2017 μέχρι 07 – 07 – 2017.