Χριστούγεννα 2017
Ελλάδα Legends 2004 - Inter Forever
Συνεστίαση Μελών Σ.Δ.Π.Ρ. Μάιος 2017
Χριστούγεννα 2016