• Βοσκάκης Μιχαήλ……2019 – σήμερα

 • Βαμβακίδης Αρχοντής……………………..2016 – 2018
 • Δελήμπασης Κυριάκος…………………….2013 – 2015
 • Κοντογιάννης Γεώργιος…………………..2006 – 2012
 • Σταμούλης Βασίλειος………………………2000 – 2005
 • Αλεξάκης Εμμανουήλ………………………1983 – 1999
 • Δελήμπασης Αθανάσιος…………………..1978 – 1982
 • Μιχαηλίδης Δημήτριος…………………….1974 – 1977
 • Γασπαράκης Αντώνιος……………………..1970 – 1973
 • Φυντίκης Εμμανουηλ……………………….1968 – 1969
 • Γασπαράκης Αντώνιος………………………1965 – 1967
 • Μπερνιδάκης Γεώργιος……………………..1962 – 1964