Διαιτητές – Βοηθοί Σ.Δ.Π.Ρ. Ανώτατων Κατηγοριών

//Διαιτητές – Βοηθοί Σ.Δ.Π.Ρ. Ανώτατων Κατηγοριών
Διαιτητές – Βοηθοί Σ.Δ.Π.Ρ. Ανώτατων Κατηγοριών2018-10-13T07:48:11+00:00

 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Ονοματεπώνυμο

Έτη Παραμονής Αρ. Αγώνων
Βοσκάκης Μιχαήλ 2009 – 2017
Σταμούλης Βασίλειος 1991 – 1992 6

 

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Ονοματεπώνυμο

Έτη Παραμονής Αρ. Αγώνων
Σταυρουλάκης Γεώργιος του Ιωάννη 2012 – 2017
Σταμούλης Βασίλειος

1994 – 1995

1987 – 1991

17
Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ 1991 – 1992
Μαυρογιαννάκης Γαβριήλ 1981 – 1982