Διαιτητές – Βοηθοί Σ.Δ.Π.Ρ. Ανώτατων Κατηγοριών

 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Ονοματεπώνυμο

Έτη Παραμονής Αρ. Αγώνων
Βοσκάκης Μιχαήλ 2009 – Σήμερα  
Σταμούλης Βασίλειος 1991 – 1992 6

 

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Ονοματεπώνυμο

Έτη Παραμονής Αρ. Αγώνων
Σταυρουλάκης Γεώργιος του Ιωάννη 2012 – Σήμερα  
Σταμούλης Βασίλειος

1994 – 1995

1987 – 1991

17
Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ 1991 – 1992  
Μαυρογιαννάκης Γαβριήλ 1981 – 1982