Ο θεσμός των Επιτροπών Διαιτησίας στις Τοπικές Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων λειτούργησε στην Ε.Π.Σ. Ρεθύμνου από το έτος 1996 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα.

Συγκεκριμένα έχουμε :

Περίοδος 1996 – 1998 Επιτροπή Διαιτησίας :

Σ. Καρνής, Β. Σταμούλης, Μ. Αλεξάκης, Γ. Τσομπανάκης, Ηλ. Θεοδοσόπουλος. ΕΟΔ: M. Αλεξάκης, Β. Σταμούλης, Β. Παυλάκης.

Πειθαρχική Ε.Δ.: Γ. Τσομπανάκης, Ηλ. Θεοδοσόπουλος, Γ. Μαυρογιαννάκης.

Περίοδος 1998 – 2000 Επιτροπή Διαιτησίας :

Ηλ. Θεοδοσόπουλος, Β. Σταμούλης, Μ. Αλεξάκης, Γ. Κοντογιάννης, Σ. Χαιρέτης. ΕΟΔ : Μ. Αλεξάκης, Β. Σταμούλης, Γ. Κοντογιάννης.

Πειθαρχική Ε.Δ.: Ηλ. Θεοδοσόπουλος, Γ. Τσομπανάκης, Γ. Κοντογιάννης.

Περίοδος 2000 – 2001 Επιτροπή Διαιτησίας :

K. Σταγάκης, Β. Σταμούλης, Ηλ. Θεοδοσόπουλος, Γ. Κοντογιάννης, Σ. Χαιρέτης. ΕΟΔ: Β. Σταμούλης, Γ. Κοντογιάννης, Σ. Χαιρέτης.

Πειθαρχική Ε.Δ.: Κ. Σταγάκης, Γ. Τσομπανάκης, Ηλ. Θεοδοσόπουλος.


Από το Ποδοσφαιρικό Έτος 2001 – 2002 με Απόφαση της Ε.Π.Ο. καταργούνται οι υποεπιτροπές και έτσι η Επιτροπή Διαιτησίας αποτελείτε από τριμελή επιτροπή, με αποτέλεσμα να επωμίζεται το έργο του ορισμού και του πειθαρχικού ελέγχου των διαιτητών των αντίστοιχων τοπικών πρωταθλημάτων.

Από το  Φεβρουάριο του έτους 2001 μέχρι 2006 η  Επιτροπή Διαιτησίας αποτελούταν από τους Β. Σταμούλη (Πρόεδρο), Γ. Κοντογιάννη (Γραμματέα), Σ. Χαιρέτη (Μέλος).

Από το 2006 ο επικεφαλής και υπεύθυνος ορισμού ονομάζεται Αρχιδιαιτητής του μονομελούς οργάνου διαιτησίας της ΕΠΣ Ρεθύμνου.

Περίοδος 2006-2008 Αρχιδιαιτητής Σ. Καρνής

Περίοδος 2008-2013 Αρχιδιαιτητής Κ. Δελήμπασης

Από το Ιανουάριο του 2013 επανάσυστήνονται οι Επιτροπές Διαιτησίας των Ε.Π.Σ., όπου είναι τριμελής με Πρόεδρο ένα Μέλος του Δ.Σ./Ε.Π.Σ. και δύο μέλη πιστοποιημένων πρώην Διαιτητών.

Περίοδος πρώτου εξάμηνου του 2013 Επιτροπή Διαιτησίας : Πρόεδρος Σταράκης Γεώργιος (Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Ρ.), Μέλη Κ. Δελήμπασης (υπεύθυνος ορισμού και σχολών διαιτησίας) & Δ. Χριστοδουλάκης (υπεύθυνος παρατηρητών διαιτησίας και άσκηση πειθαρχικού ελέγχου).

Περίοδος δεύτερου εξάμηνου του 2013 Επιτροπή Διαιτησίας : Πρόεδρος Στεφανάκης Νικόλαος (μέλος ΔΣ/ΕΠΣΡ), μέλη Α. Βαμβακίδης, Π. Κούτουλας, αναπληρωματικό μέλος Ι. Χατζημπεκιάρης.

Περίοδος 2014-2015 Επιτροπή Διαιτησίας : Πρόεδρος Τσουπάκης Νικόλαος (μέλος ΔΣ/ΕΠΣΡ), μέλη Κ. Δελήμπασης, Δ. Χριστοδουλάκης.

Περίοδος 2015-2016 Επιτροπή Διαιτησίας : Πρόεδρος Χνάρης Τίτος (μέλος ΔΣ/ΕΠΣΡ), μέλη Κ. Δελήμπασης, Δ. Χριστοδουλάκης.

Περίοδος 2016-2017 Επιτροπή Διαιτησίας Πρόεδρος Γαζανός Ιωάννης (Αντι-Πρόεδρος Ε.Π.Σ.Ρ.), μέλη Χατζημπεκιάρης Ιωάννης-Νικόλαος (υπεύθυνος ορισμών Ε.Π.Σ.Ρ.) και Χριστοδουλάκης Δημήτριος.

Περίοδος 2017-2018 Επιτροπή Διαιτησίας Πρόεδρος Δασκαλομαρκάκης Γεώργιος (Πρόεδρος Ε.Π.Σ.Ρ.), μέλη Χατζημπεκιάρης Ιωάννης-Νικόλαος (υπεύθυνος ορισμών Ε.Π.Σ.Ρ.) και Χριστοδουλάκης Δημήτριος.

Περίοδος 2018-2019 με απόφαση της ΕΠΣΡ, η Επιτροπή Διαιτησίας αποτελείται από τον Πρόεδρο Ε.Δ./ΕΠΣΡ κ. Χατζημπεκιάρης Ιωάννης-Νικόλαος (υπεύθυνος ορισμών Διαιτητών Ε.Π.Σ.Ρ.), Αναπληρωτή Πρόεδρο κ. Χριστοδουλάκης Δημήτριος (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Δαιτητών ΕΠΣΡ και μέλος κ. Βυζιργιανάκη Γεώργιο Μάριο (Υπεύθυνος ορισμών Παρατηρητών Διαιτησίας ΕΠΣΡ).

Από το Καλοκαίρι έτους 2019 έως σήμερα με απόφαση της ΕΠΣΡ, η Επιτροπή Διαιτησίας αποτελείται από τον Πρόεδρο κ. Χριστοδουλάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Δελήμπασης Κυριάκος και Μέλη κκ. Βυζιργιαννάκης Γεώργιος – Μάριος & Γαγάνης Βασίλειος.