1. Αλεξάκης Εμμανουήλ – Επίτιμος Πρόεδρος/Μέλος ΣΔΠΡ
  2. Βυζιργιανάκης Γεώργιος – Μάριος
  3. Γαγάνης Βασίλειος
  4. Δελήμπασης Κυριάκος
  5. Δημητρακάκης Κωνσταντίνος
  6. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ
  7. Κουτσουράκης Ευάγγελος
  8. Παπαλεξάκης Ελευθέριος
  9. Χαιρέτης Στυλιανός
  10. Χατζημπεκιάρης Ιωάννης – Νικόλαος
  11. Χριστοδουλάκης Δημήτριος