1. Αλεξάκης Εμμανουήλ
 2. Βυζιργιανάκης Γεώργιος – Μάριος
 3. Βαμβακίδης Αρχοντής
 4. Γαγάνης Βασίλειος
 5. Δελήμπασης Κυριάκος
 6. Δημητρακάκης Κωνσταντίνος
 7. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ
 8. Κουτσουράκης Ευάγγελος
 9. Παπαλεξάκης Ελευθέριος
 10. Χαιρέτης Στυλιανός
 11. Χατζημπεκιάρης Ιωάννης – Νικόλαος
 12. Χριστοδουλάκης Δημήτριος