1. Αραμπόπουλος Ευστάθιος
 2. Βαρβαντάκης Ματθαίος
 3. Βασίλογλου Γεώργιος
 4. Βλαχάκης Γεώργιος
 5. Βοσκάκης Μιχαήλ
 6. Γάσπαρης Ι.
 7. Γιαλός Ιωάννης
 8. Γρύλλης Εμμανουήλ_Βιογραφικό
 9. Δασκαλομαρκάκης Γεώργιος
 10. Έλληνας Ελευθέριος
 11. Καλυβιανάκης Κωνσταντίνος
 12. Καραγιαννόπουλος Θωμάς
 13. Καψαλάκης Νικόλαος
 14. Κελαϊδής Γεώργιος
 15. Κετεσίδης Θεοφάνης
 16. Κελεσίδης Σ.
 17. Κοντούλας Δ.
 18. Λιοδάκης Εμμανουήλ
 19. Μαϊνωλάς Εμμανουήλ
 20. Μανασσάκη Ροδάνθη
 21. Νέτος Δημήτριος
 22. Πατελάκης Τιμόθεος
 23. Σαρής Νικόλαος
 24. Σεβαστάκης Γεώργιος
 25. Σκεπετζάκης Εμμανουήλ
 26. Σταυρουλάκης Γεώργιος
 27. Σταυρουλάκης Ραφαήλ
 28. Συργούνη Ελένη
 29. Φραγκιαδάκης Ιωάννης
 30. Φραγκιαδάκης Στυλιανός
 31. Χονδρογιάννης Αλέξιος
 32. Χατζημπεκιάρης Θεοδόσιος
 33. Ψωφάκης Θεόδωρος