Όταν κάποιος επιθυμεί να ασχοληθεί με το λειτούργημα της Διαιτησίας θα πρέπει να απευθύνεται στα γραφεία ή σε οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ρεθύμνου για να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες, ούτως ώστε να εγγραφεί στη Σχολή νέων Διαιτητών για να παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα για νέους Διαιτητές και να πάρει το δίπλωμα Διαιτητή.

Τα μαθήματα της σχολής διαιτησίας διαρκούν περίπου τρεις μήνες. Μετά το πέρας των μαθημάτων πραγματοποιούνται γραπτές εξετάσεις ονομασίας νέων διαιτητών Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας.

Απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  1. Δήλωση προσφοράς υπηρεσιών (σε τέσσερα αντίγραφα) που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Συνδέσμου με ταυτόχρονη καταβολή του ανάλογου ποσού για τις συνδρομές και στην εγγραφή στον Σ.Δ.Π. Ρεθύμνου.
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως από τον Δήμο ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας επικυρωμένο.
  3. Αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών από το Λύκειο (Γενικό ή Τεχνικό ή Επαγγελματικό) ή βεβαίωση από τη σχολή φοιτήσεως (ΑΕΙ, ΤΕΙ, κλπ.)
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου που μπορεί να εκδοθεί από τα δικαστήρια (εισαγγελία πρωτοδικών), τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών ή με τηλεφώνημα στο 1502.
  5. Τρεις μικρές φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και μια μεγάλη (8 x 8 εκ.) έγχρωμη.
  6. Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ.) ή ιδιώτες γιατρούς και συγκεκριμένα για τις ειδικότητες Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Ωτορινολαρυγγολόγο και Οφθαλμίατρο. Η χρήση των φακών επαφής είναι επιτρεπτή.
  7. Παράβολο 30,00 €

Μετά από αυτά ο ονομαζόμενος διαιτητής αποκτά την ιδιότητα του εν ενεργεία διαιτητή

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ